top of page
Abstract Wavy Lines

Misionet, Vizionet & vlerat

Kids in Technology Class

tona 
Misioni

Fuqizimi i studentëve për një udhëtim të përjetshëm të ekselencës dhe inovacionit

Në Brooklyn Amity School, misioni ynë është të ofrojmë një edukim gjithëpërfshirës që fuqizon studentët të shkëlqejnë akademikisht, emocionalisht, etikën dhe shoqërinë. Ne jemi të përkushtuar për të nxitur një dashuri për të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe për t'i përgatitur studentët tanë për të lundruar në një botë që ndryshon vazhdimisht me besim dhe kreativitet. Qasja jonë ndërdisiplinore, e fokusuar në STEAM (Shkencë, Teknologji, Inxhinieri, Art dhe Matematikë), ndez kureshtjen dhe përgatit studentët për sfidat e së ardhmes.

Frymëzimi i ekselencës, diversitetit dhe dhembshurisë për një ndikim global

Vizioni ynë është të jemi një shkollë private lider e pavarur që kultivon një komunitet të larmishëm nxënësish të cilët udhëhiqen nga pasioni për dijen dhe dëshira për të bërë një ndikim pozitiv në botë. Ne aspirojmë të jemi një mjedis edukues dhe gjithëpërfshirës ku studentët frymëzohen për të arritur potencialin e tyre të plotë, për të përqafuar diversitetin kulturor dhe etnik dhe për t'u zhvilluar në qytetarë globalë të dhembshur dhe të përgjegjshëm.

IMG_6073 2.heic

tona 
Vizioni

IMG_8470.heic

Thelbi 
vlerat

Të ushqyerit e ekselencës, diversitetit dhe ndjeshmërisë për sukses të përjetshëm

  1. Përsosmëria akademike: Ne mbështesim standardet më të larta të ashpërsisë akademike dhe sigurojmë një mjedis ushqyes që nxit rritjen intelektuale dhe të menduarit kritik.

  2. Gjithëpërfshirja: Ne festojmë dhe përqafojmë diversitetin kulturor dhe etnik, duke promovuar një komunitet gjithëpërfshirës dhe mbështetës për të gjithë studentët, prindërit, kujdestarët dhe stafin.

  3. Kreativiteti dhe inovacioni: Ne inkurajojmë kreativitetin, kuriozitetin dhe të menduarit inovativ, duke pranuar se e ardhmja u përket atyre që mund të përshtaten dhe zgjidhin probleme komplekse.

  4. Empatia dhe respekti: Ne vlerësojmë ndjeshmërinë dhe respektin për të tjerët, duke ushqyer një komunitet të dhembshur dhe mirëkuptues që vlerëson perspektiva dhe prejardhje të ndryshme.

  5. Partneriteti bashkëpunues: Ne besojmë në një partneritet bashkëpunues me prindërit, studentët, mësuesit dhe stafin, duke punuar së bashku për të krijuar një përvojë mësimore pozitive dhe pasuruese për të gjithë.

  6. Rritja holistike: Ne jemi të përkushtuar ndaj rritjes holistike të studentëve tanë, duke ushqyer zhvillimin e tyre emocional, social, fizik dhe intelektual.

  7. Aksesueshmëria dhe mundësia: Ne besojmë në ofrimin e mundësive të barabarta për të gjithë studentët dhe ofrojmë ndihmë financiare në formën e bursave akademike dhe artistike për ta bërë arsimin të aksesueshëm për ata që kanë nevojë.

  8. Qasja me në qendër studentin: Ne i japim përparësi nevojave, aspiratave dhe mirëqenies së studentëve tanë, duke u siguruar që ata të jenë në qendër të gjithçkaje që bëjmë.

  9. Integriteti dhe Përgjegjësia: Ne rrënjosim vlerat e integritetit dhe përgjegjësisë, duke nxitur ndjenjën e llogaridhënies dhe vendimmarrjes etike tek studentët tanë.

  10. Të mësuarit gjatë gjithë jetës: Ne besojmë se edukimi është një udhëtim i të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe ne inkurajojmë një dashuri për të mësuarin që shtrihet përtej klasës.

Edukimi transformues: Fuqizimi i studentëve për një botë në ndryshim

Nëpërmjet misionit, vizionit dhe vlerave tona, ne përpiqemi të krijojmë një përvojë arsimore pasuruese dhe transformuese për çdo student në Brooklyn Amity School, duke i përgatitur ata të lulëzojnë në një botë me zhvillim të shpejtë dhe të kenë një ndikim pozitiv në komunitetet e tyre dhe më gjerë.

bottom of page