top of page
Abstract Wavy Lines

Prindi & Manuali i nxënësit

Manuali i Amity 

për Prindërit & Studentët

Manuali i Brooklyn Amity School shërben si një udhëzues gjithëpërfshirës për politikat, procedurat dhe vlerat e shkollës sonë, duke nxitur një mirëkuptim dhe përkushtim të përbashkët brenda komunitetit tonë arsimor.

Scratchbook
bottom of page