top of page
Abstract Wavy Lines

EDUKIMI ME AVULL

Programi Edukativ STEAM

Kultivimi i mendimtarëve kritikë: Qasja inovative STEAM e Brooklyn Amity

Në Brooklyn Amity School, filozofia jonë arsimore sillet rreth një qasjeje dinamike dhe provokuese për të mësuarit dhe mësimdhënien e bazuar në kërkim.

 

Programi ynë i veçantë i bazuar në STEAM ndërthur pa probleme artet, shkencat zgjedhore dhe lëndën kryesore, duke krijuar një sinergji të fuqishme që ushqen një përvojë të të mësuarit holistik dhe gjithëpërfshirës.

Kjo qasje dalluese e fuqizon Brooklyn Amity që të përafojë pa probleme kurrikulën e saj me një kuadër të fortë të objektivave të të nxënit, standardeve, vlerësimeve dhe modeleve mësimore të hartuara me përpikëri. Nëpërmjet këtij kuadri, studentët pajisen me një paketë mjetesh gjithëpërfshirëse që nxit rritjen intelektuale dhe i fuqizon ata të lundrojnë në një botë gjithnjë në zhvillim me besim dhe kreativitet.

Metodologjia jonë e të mësuarit STEAM lidh hendekun midis njohurive teorike dhe zbatimit praktik. Duke zbatuar parimet e matematikës, shkencës, artit dhe teknologjisë në sfidat e botës reale, studentët angazhohen në aktivitete mësimore praktike dhe nxjerrin në pah potencialin e tyre krijues përmes dizajnit inovativ.

STEAM është shumë më tepër se një shkrirje e thjeshtë e shkencës, teknologjisë, inxhinierisë, artit dhe matematikës; ai përfaqëson një sferë mundësish të pakufishme ku këto disiplina konvergojnë për të krijuar horizonte të reja emocionuese. Nëpërmjet STEAM, studentët nisin eksplorimet ndërdisiplinore, duke u zhytur në fusha magjepsëse si bioinxhinieria, bioteknologjia, fotografia, forenzika, dizajni dhe bërja e filmave.

Në Brooklyn Amity, ne besojmë në edukimin e mendimtarëve kritikë që zotërojnë shkathtësinë për të trajtuar probleme komplekse dhe për të parashikuar zgjidhje novatore. Qasja jonë STEAM shërben si një fener që i udhëzon studentët për t'u bërë individë të mprehtë, të adaptueshëm dhe që mendojnë përpara, të përgatitur për të lundruar në sfidat dhe për të kapur mundësitë e botës moderne.

bottom of page